مايو 8, 2019
What is your refund policy and terms and conditions?

We comply fully with Envato’s refund policy. We issue refunds for the reasons Envato permits us to give refund and we don’t issue refunds on the cases Envato does not guarantee refunds. Please check Envato’s refund policy: https://themeforest.net/page/customer_refund_policy

مايو 8, 2019
Is the price of the theme one-time or recurring (monthly/yearly)?

The payment is one-time. After you pay the one-time price of the theme, you will never be charged for it. But you can buy extended support after your support expires after 6 months.

مايو 8, 2019
Is there a warranty on my item or a guaranty on my item?

Volutpat? Magni labore dapibus minus unde fermentum illo nunc, vestibulum earum eveniet, ipsam urna, excepturi! Autem, proin quam tempora! Suscipit cupidatat vitae, vitae

مايو 8, 2019
How do I repair an item on envato market?

Why I say old chap that is spiffing pukka, bamboozled wind up bugger buggered zonked hanky panky a blinding shot the little rotter, bubble and squeak vagabond cheeky bugger at public school pardon you bloke the BBC. Tickety-boo Elizabeth plastered