مايو 8, 2019
What is your refund policy and terms and conditions?

We comply fully with Envato’s refund policy. We issue refunds for the reasons Envato permits us to give refund and we don’t issue refunds on the cases Envato does not guarantee refunds. Please check Envato’s refund policy: https://themeforest.net/page/customer_refund_policy

مايو 8, 2019
How many shortcodes/blocks/elements are there in Rogan?

There are over 200 shortcodes/blocks/elements in Rogan WordPress Theme. You can use any block/element into any page as you want.

مايو 8, 2019
Can I use all the Home page demos in a single website?

yes, you can use all the Home demos in a single website.

مايو 8, 2019
What will happen if my support is expired after purchasing my item?

After the 6-month period is over you can buy extended support. You can buy extended support in the beginning, too. I that case you get a 1-year support in total.

مايو 8, 2019
Is the theme supported WPML and MailChimp Subscribe form?

Yes, SaasLand comes with ThemeForest’s standard 6 months support. We conduct the support via theme’s “Comments” section and also our support ticketing system.

مايو 8, 2019
How many websites can I use Rogan in with a regular license?

According to Envato’s licensing, you can use SaasLand or any other theme on only one website. If you want to use it on multiple websites, you must buy multiple licenses.

مايو 8, 2019
Is there a warranty on my item or a guaranty on my item?

Volutpat? Magni labore dapibus minus unde fermentum illo nunc, vestibulum earum eveniet, ipsam urna, excepturi! Autem, proin quam tempora! Suscipit cupidatat vitae, vitae